Önemli Tarihler

Konferans dilleri: Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce

 

Önemli Tarihler:

 

Bildiri Özetlerinin Son Gönderme Tarihi

 30 Kasım 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

 5 Aralık 2021

Tam Metin Son Gönderme Tarihi

 10 Aralık 2021

Konferans Programının Yayınlanması

 15 Aralık 2021

 

Bildiri Yazım Kuralları:

Sırasıyla başlık, yazarın adı ve soyadı, 150-200 kelimelik özetler (sunum dilinde ve İngilizce) ve anahtar kelimeler yazılmalıdır. Bildirinin birden çok yazarı mevcut ise isimleri sırayla belirtilmelidir. Her yazar isminden sonra (*) işareti kullanılarak verilen dipnotta yazarın unvanı, çalıştığı kurum adı, katıldığı ülke adı ve e-posta adresi belirtilmelidir.

Bildirilerin özetleri ve tam metni Word belgesi, Times New Roman, 12 punto ile 1,5 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.

Sayfa Düzeni: kenar boşlukları Normal (üst 2.5, alt 2.5, sol 2.5, sağ 2.5)

Referanslar dipnot şeklinde gösterilmeli.

Kullanılan kaynaklar tam metnin sonunda alfabetik sıralama şeklinde yer almalıdır.

(Yazarın SOYADI, Adı, Kitabın adı (makale ise makale adı tırnak içinde gösterilmeli), Yayın yeri ve Tarihi) Mesela:

KORKMAZ, Zeynep, Türkiye Türkçesinin Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara, 2003.

AKBAYAR, Nuri, “Çeviri ve Batılılaşma”, Cümhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.2, İstanbul, 1985.

Bildiri metninde geçen tablo, grafik ve resimler numaralandırılmalı, hemen altında 10 punto ile kaynağı veya açıklaması belirtilmelidir.

Bildirinin tam metni 8 ila 10 sayfa arasıda olmalıdır.

Konferans katılımcılarına sunum yapmak üzere en fazla 10 dakikalık süre verilecektir.

Konferans bildiri kitabının yayınlanması gönderilecek bildirilerin tam metinlerinin sayısına bağlı olduğu için 2021’de planlanmaktadır.

İletişim:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web sayfa:

http://kyrgyzdiplomacy.manas.edu.kg