Комитет

Ардактуу илимий кенеш:

Казакбаев Р. А. , КР тышкы иштер министри

Алпаслан Жейлан, КТМУнун ректору

Анварбек Мокеев, КТМУнун проректору

Ахмет Беше, КТМУнун Гумнаитардык факультетинин деканы

Дархан Кыдырали Эл аралык Түрк Академиясынын президенти

 

Илимий кенеш:

Ибраимов Осмонакун (Бишкек, Кыргызстан)

Алымбаев Жээнбек (Бишкек, Кыргызстан)

Асхат Кесикбаев (Нурсултан, Казахстан)

Камышева С.Ю (Москва, Россия)

Абдуллах Гундогду (Анкара, Туркия)

 

Уюштуруу тобу:

Проф. др. Ибраимов Осмонакун

Проф. др. Алымбаев Жээнбек

Фил.илим.канд.,доц. Мамбаева Салтанат

Фил.илим.канд.,доц. Таалайбек Абдиев

Фил.илим.канд. Нарозя Алла

Пед.илим.канд. Нургуль Карыбекова

Тарых илим.канд. Күнболот Акматов

Фил.илим.канд. Лейла Бабатурк

Ага окут.Раиле Турсун

Кенже илим.кызм.Ширин Курмангазиева